bezczynność


bezczynność
bezczynność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. bezczynnośćści, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. bezczynny: Przymusowa bezczynność chorego. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezczynność — ż V, DCMs. bezczynnośćści, blm rzecz. od bezczynny Bezczynność na polu naukowym, społecznym. Spędzać dni, życie w bezczynności …   Słownik języka polskiego

  • bezczyn — m IV, D. u, Ms. bezczynnie, blm książk. «bierność, bezczynność» Trwać w bezczynie. Życie w bezczynie …   Słownik języka polskiego

  • doradca — m odm. jak ż II, DCMs. doradcacy; lm M. doradcacy, DB. doradcaców «ten, kto udziela porad, doradza» Poufny, zaufany doradca. Doradca króla, wodza, szefa. Sztab doradców. Mieć dobrego, złego doradcę. ∆ Doradca prawny «osoba znająca ustawy i… …   Słownik języka polskiego

  • immobilizm — m IV, D. u, Ms. immobilizmzmie, blm książk. «brak aktywności, działania; bezczynność, niezmienność, bezruch, zastój, stagnacja» Immobilizm moralny, kulturalny, gospodarczy. Immobilizm jakiegoś środowiska. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • letarg — m III, D. u, N. letarggiem, blm «stan chorobowy podobny do głębokiego snu ze znacznym osłabieniem wszystkich czynności życiowych organizmu; śmierć pozorna» Być w letargu. Zapaść w letarg. przen. «bezwład, bezczynność, gnuśność» Obudzić się z… …   Słownik języka polskiego

  • skazać — dk IX, skażę, skażesz, skaż, skazaćał, skazaćany skazywać ndk VIIIa, skazaćzuję, skazaćzujesz, skazaćzuj, skazaćywał, skazaćywany «wydać wyrok określający karę wymierzoną oskarżonemu za popełnione przestępstwa» Skazać kogoś na wygnanie. Skazać… …   Słownik języka polskiego

  • spoczynek — m III, D. spoczyneknku, N. spoczyneknkiem, blm 1. «bezczynność po pracy dla nabrania sił; odpoczynek, wytchnienie» Spoczynek po pracy, po trudach, po podróży. Spoczynek w ciszy, w zaciszu, w samotności. Nie mieć chwili spoczynku. ∆ Przejść,… …   Słownik języka polskiego

  • dla świętego spokoju — {{/stl 13}}{{stl 7}} po to, aby nie być dłużej narażonym na czyjeś natręctwo lub aby później nie być pomawianym o bezczynność, obojętność, by pozbyć się wątpliwości : {{/stl 7}}{{stl 10}}żona gderała od kilku godzin, więc dla świętego spokoju… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • letarg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chorobowy stan długotrwałego, głębokiego snu, w którym następuje znaczące osłabienie czynności życiowych organizmu; śmierć pozorna :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieróbstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. nieróbstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} uchylanie się od obowiązków, bezczynność, oddanie się lenistwu, próżnowaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pogrążyć się w słodkim nieróbstwie. Zwolnić pracownika za nieróbstwo. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień